Konaklama Hizmet Sözleşmesi


Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde otel olarak anılacak olan Hotel ; ilerleyen maddelerde taraflar olarak anılacaktır. Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dahilinde akdetmiş bulunmaktadırlar.
1.SÖZLEŞME KONUSU
1.1. İşbu sözleşme uyarınca otel, müşterinin talebi üzerine otelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet’olarak anılacak).
1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla(Müşteri, Otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir)birlikte Müşteri, otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.
1.3. Otel, Müşteri’nin talebini teyid ettiğinde taraflar, işbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.
2. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ
2.1. Hizmet rezervasyonu, müşteri temsilcisi ile görüşme yolu ile gerçekleştirilebilir.
2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla müşteri temsilcilerine şahsen başvurabilir.
2.3. Müşterinin, rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç,konaklamanın başlangıç tarihinden 7 (yedi) gün önce müşteri tarafından veya müşterinin yetkilendirilmiş vekili tarafından 2.2. maddesinde belirtilen yöntem ile otele iletilmesi gerekmektedir.
2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için en fazla 1 defa değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, otelin uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve iptal tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü tutulacaktır.
2.5. İşbu sözleşme ile müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını müşteri kabul etmiştir.
2.6. Otel, müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini otelin müsaitliğine göre cevaplayacaktır.
2.7. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (iki yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, müşteri tarafından bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı otel de giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için otele girişte otel görevlisi çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
2.8. Otel odasında en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır. 18 yaş altındakiler en az bir yetişkin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler.
3. ÖDEME ŞEKLİ
3.1. Otelde konaklayacak müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir veya tawk to online müşteri temsilcileri yardımı ile yapılacak ödemeler müşteri temsilcilerine iletilir ve onlar müşteri adına istenilen tarih oda vb. bilgiler ile satın almayı gerçekleştirir.
3.2. Otel, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul eder. Otel, aynı zamanda, zarar verici programlar ve müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
3.3. Müşteri, otele giriş sırasında otel personeline; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme için kullandığı kredi kartını ya da bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir. Müşterinin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk müşteriye ait olacaktır.
3.4. Fatura,Müşteriye hizmeti aldıktan sonra otelden çıkışı esnasında verilecektir. Müşteri faturasını çıkış esnasında almaz ise Müşterinin belirttiği adrese gönderilecektir. Eğer Müşteri, faturayı gönderecek adresi belirtmediyse fatura irtibat adresine gönderilecektir. Müşterinin yanlış adres belirtmesi, alıcıyı belirtmemesi veya alıcının belirtilen adreste bulunmaması nedenleri ile faturanın alınmamasından Otel sorumlu tutulmayacaktır.
3.5. Sitemizden yapılacak ödemeler Türk Lirası olacaktır.Diğer ödeme yöntemlerinde (banka havaleleri,v.b) Euro,Dolar ve İngiliz Sterlini kullanılabilir.Döviz kurları ile alakalı bilgiler T.C Merkez Bankası tarafından sağlanmaktadır.
3.6 Konaklama tarihinde T.C kanunları ve yönetmelikleri uyarınca belirlenen ve/veya belirlenecek Konaklama vergisi tutarı ; tesis tarafından otele giriş esnasında ayrıca tahsil edilecektir.
4. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ ve İPTALLER
4.1. Yapılan ödemenin tamamı,Müşterinin iptal talebini Otel’e giriş tarihinden 7 (Yedi) gün önce 2.2.maddesindeki yöntemlerden biri ile Otel’e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme,bu talebini takip eden 30 (Otuz) iş günü içinde Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek kendisine iade edilecektir.
4.2. İptal talebi,Müşterinin Otel’e giriş tarihinden 7 günden erken bir tarihte yapıldığı durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı otele cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve beyan etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.
4.3. Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Müşterinin kredi kartının ait olduğu banka hesabına ve/veya ödemenin gönderildiği banka hesabına otel tarafından geri yatırılacaktır.
4.4.Tüm iade işlemlerinde,Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek Müşteri’ye iade edilecektir.
5. KONAKLAMA ŞEKLİ
5.1. Giriş sırasında Müşterinin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşteri peşinen kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da Müşteri karşılayacaktır.
5.2.Müşteri, konaklama süresince yapacağı ekstra harcamaları çıkış esnasında ödeyecektir.
5.3. Müşteri, otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14:00’te odaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.
5.4. Online rezervasyon sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır.
5.5. Evcil hayvanlar otel tarafından kabul edilmeyecektir.
5.6. Müşterinin otele yerleştikten sonra Otelin sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme iade edilmeyecektir.
6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU
6.1. Otel, Müşterinin, rezerve ettiği odaya yerleştikten sonra, mücbir sebepler dışındaki sebeplerden doğan tüm durumlarda Müşteriye ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak hasarları karşılayacaktır. Ek hizmet veya konaklama hizmetinin, Müşteri tarafından kabul edilmesi Müşterinin tazminat olarak isteyebileceği rezervasyon ücretini iade etme talebinde bulunma hakkından ve diğer her türlü tazminat ve dava talep hakkından feragat etmesi anlamına gelecektir.
6.2. İşbu sözleşme gereği Otelin hizmet sunma yükümlüklerini kısmen ya da tam olarak yerine getirmediği durumda tazminatın ödenmesi sırasında ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan kurallar uygulanacaktır.
6.3. Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Müşteri şikayetini yazılı şekilde Otel temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.
6.4.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda,yapmış olduğu ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı Müşteri,kabul ve taahhüt eder.
6.5.Otel,mevsim şartları ve turizm sezonuna göre konaklama hizmetinin şart ve koşullarını değiştirebilir.
7. DİĞER HÜKÜMLER
7.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın v.b.tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda otel, hizmet vermeye devam etmeyebilir.
7.2. Otel, bayram veya yeni yıl vb. diğer özel günlerin programlarını otele bağlı olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar.
7.3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözümünde Müşteri, Bölge Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.
7.4. Otel, Müşteri tarafından odasında ve genel alanlarda verilen hasarlardan,tahribatlardan ve/veya kaybolmuş parçalardan dolayı oluşan maddi,manevi tutarları tazmin etme hakkını saklı tutar.
7.5. Müşteri, Otel’in çalışanlarının adına gümrüğe tabi herhangi bir mal, eşya veya promosyon materyali göndermemelidirler. Otel, gümrük işlemlerinden hiçbir surette sorumlu değildir.
7.6. Kanuna göre otelin kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır.Bu yasaklar yasalar çerçevesinde belirlenecektir.Bu yüzden, Otel’in içinde her türlü sigara veya tütün mamulünün kullanılmasına,belirtilen konuk odaları haricinde izin verilmez.
7.7.İş bu sözleşme Müşterinin rezervasyonunu yaptırması ve ödemesini yapması sonrasında kendisine Otel tarafından verilecek Rezervasyon numarası ile devre girecek,Müşterinin Otelden ayrılması ile sona erecektir.
YURTİÇİ İPTAL - DEĞİŞİKLİK KOŞULLARI
- İptal işlemleri minimum 3, maksimum 14 gece yapılan rezervasyonlar için geçerli olup ayrıca rezervasyonun tesise girişten en az 20 gün önce yapılmış olması gerekmektedir. - İptal aynı ürün üzerinde talep edilen tarih ya da isim değişikliklerini kapsamamaktadır. Değişiklik taleplerinde var olan ürün iade işlemi gerçekleşir. Eğer yeni tarih ,ürün ya da isim değişikliği talep edilmiş ise yeni rezervasyon açılarak günün koşullarına göre ücretlendirme yapılır. - Yurtiçi İptal- Değişiklik uygulaması 2022-2023 yılı konaklamaları için geçerlidir - Girişten 7 güne kadar yapılan iptallerde konaklamanın tamamı iade edilir. Girişten 6 gün ve daha az gün kala yapılan iptal işlemlerinde en az 2 gece konaklama tutarı kadar kesinti yapılır.

Konaklama Hizmet Sözleşmesi